Ano ang maghari sa pagdating ni magellan sa pilipinas

Rated 3.96/5 based on 678 customer reviews

ANONG URI NG IDEYOLOHIYA ANG KAILANGAN NG MGA PILIPINO?Ang isang tunay at makabuluhang ideyolohiya ay sumisibol mula sa mismong kalikasan nang panlipunang reyalidad.Ang mga ALEMAN ay inudyukan ng THIRD REICH at MEIN KAMPF ni HITLER na nag-inspire at nagmotivate sa kanila upang palakasin ang kanilang bansa, bawiin ang kanilang dangal sa pagkatalo sa WW-I at sakupin ang EUROPA.Ang mga AMERIKANO ay ginabayan ng LIBERTARIAN IDEOLOGY na naging dahilan upang putulin nila ang pagiging anak lamang ng ENGLAND.Maging sa kasaysayan, ang Rebolusyong 1896 ay hindi ganap na nagtagumpay dahil walang pang-ideyolohiyang interes na higit na masaklaw sa paksiyonal o pampangkat na interes.

Hindi dapat na klasipikahin ang lipunang Pilipino batay sa antas ng kabuhayan, hanap-buhay at pinag-aralan.Magkakaroon tayo nang kahandaan na isulong ang isang Demokratikong Pagbabagong Pilipino. Ang ideyolohiya ay ang pinag-isang mga paninindigan, mga tyorya at mga layunin na may panlipunang saklaw at nagsisilbing kabuuan ng isang socio-political na programa.Ang ideyolohiya ay umiigpaw sa mga pang-indibidwal na alalahanin sa pamamagitan nang pagtatatag ng isang pangkalahatang takdang layunin para sa grupo ng mga indibidwal na nabubuhay sa isang partikular na lipunan.Ang lahat nang maunlad na bansa sa daigdig ay may ideyolohiyang tinaglay ang mga mamamayan na naging pundasyon sa pagdakila at pagkakaisa ng kanilang bansa.Ang bansang HAPON ay nagtataglay ng SHINTOISM na kaisipang sila ay nagmula sa Haring ARAW at superyur na lahi.

Leave a Reply